herb BIP - Zespół Szkół Publicznych im. Lotników Polskich

www.zspmosty.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Program profilaktyki na lata 2015 - 2020 2015-11-09 21:21
Ogłoszenie potwierdzenia zgłoszenia 2015-02-03 20:50
Plan działań z zakresu profilaktyki na rok szkolny 2016/2017 2016-11-09 12:32
Oświadczenie rodzica o zameldowaniu i podatku 2015-02-03 20:49
Plan działań z zakresu profilaktyki na rok szkolny 2015/2016 2015-11-09 21:25
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 2015-02-03 21:54
CENNIK WYNAJMU POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH 2016-04-23 22:02
Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola 2015-02-03 20:45
REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2013-10-19 17:24
REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2013-10-19 17:20
REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH 2013-10-19 16:51
2010-15 2015-11-09 21:14
POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W MOSTACH 2015-02-03 21:27
Rekrutacja do Przedszkola Publicznego rok 2014/2015 - kryteria i terminy 2015-02-03 20:44
2014-15 2015-11-09 21:16
Regulamin Rady Pedagogicznej 2010-11-30 09:51
Regulamin pracy w ZSP Mosty 2015-12-13 23:02
Regulamin pracy w ZSP Mosty 2015-12-13 22:54
Oświadczenie o zatrudnieniu lub nauce 2015-02-03 21:24
Rekrutacja do Przedszkola Publicznego rok 2014/2015 2015-02-03 20:43
2013/2014 2014-02-12 07:46
Regulamin przebiegu obrad Rady Pedagogicznej 2011-04-07 12:31
Polityka finansowa 2013-10-19 17:33
Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy 2015-12-13 23:02
Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy 2015-12-13 22:54
Oświadczenie o spełnieniu kryteriów do wniosku o przyjęcie kandydata spoza obwodu do Szkoły Podstawowej w Mostach 2015-02-10 14:27
Oświadczenie o wychowywaniu dziecka w rodzinie wielodzietnej 2015-02-03 21:23
Rekrutacja do Przedszkola Publicznego w ZSP w Mostach na rok szk.2014/2015-informacja dla rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 2015-02-03 20:34
Polityka bezpieczeństwa 2013-04-15 09:35
2012/13 2012-10-17 10:19
Regulamin Rady Rodziców 2010-11-30 09:49
Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego lub do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w roku szkolnym 2017/2018 2017-04-11 13:10
Załącznik nr 2 do Regulaminu pracy 2015-12-13 23:03
Załącznik nr 2 do Regulaminu pracy 2015-12-13 22:55
ZAPYTANIE OFERTOWE 2015-03-17 18:03
ZAPYTANIE OFERTOWE 2015-03-17 17:57
ZAPYTANIE OFERTOWE 2015-03-17 17:49
ZAPYTANIE OFERTOWE 2015-03-17 17:41
Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej kandydata spoza obwodu Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Publicznych w Mostach na rok szkolny 2015/2016 2015-02-24 13:06
Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Mostach kandydata spoza obwodu na rok szkolny 2015/2016 2015-02-24 12:58
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 2015-02-03 21:22
Oświadczenie rodzica o samotnym wychowywaniu dziecka 2015-02-03 20:14
2011/12 2011-10-26 09:12
Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego - KATALOG -
Regulaminy Samorządów Uczniowskich - KATALOG -
Rekrutacja do PP - terminy 2017-04-11 13:07
Załącznik nr 3 do Regulaminu pracy 2015-12-13 23:03
Załącznik nr 3 do Regulaminu pracy 2015-12-13 22:55
UMOWA 2015-03-17 18:04
UMOWA 2015-03-17 17:58
UMOWA 2015-03-17 17:50
UMOWA 2015-03-17 17:42
OGŁOSZENIE DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W MOSTACH W SPRAWIE KRYTERIÓW PRZYJĘCIA KANDYDATÓW SPOZA OBWODU DO GIMNAZJUM W MOSTACH ORAZ OKREŚLENIA WARTOŚCI PUNKTOWEJ POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 2015-02-24 10:29
Zgłoszenie kandydata do Szkoły Podstawowej w Zespole Szkól Publicznych w Mostach w roku szkolnym 2015/2016 2015-02-10 14:24
Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola 2015-02-03 21:35
Oświadczenie rodzica o wychowywaniu dziecka w rodzinie wielodzietnej 2015-02-03 20:12
Regulamin oceny pracowników samorządowych 2011-04-15 11:24
Regulamin punktowego oceniania zachowania 2012-10-30 16:41
2010/11 2011-01-07 08:39
SSO Gimnazjum - KATALOG -
Dochody 2017-04-11 13:09
Oświadczenie o dochodzie 2017-04-11 13:08
Regulamin przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli Zespołu Szkół Publicznych w Mostach 2017-01-23 20:15
Załącznik nr 4 do Regulaminu pracy 2015-12-13 23:04
Załącznik nr 4 do Regulaminu pracy 2015-12-13 22:56
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 2015-03-17 18:05
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 2015-03-17 17:58
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 2015-03-17 17:51
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 2015-03-17 17:43
Zgłoszenie kandydata do obwodowego Gimnazjum w Zespole Szkól Publicznych w Mostach 2015-02-24 13:01
OGŁOSZENIE DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W MOSTACH W SPRAWIE KRYTERIÓW PRZYJĘCIA KANDYDATÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MOSTACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 2015-02-10 14:20
Kalendarz rekrutacji do Przedszkola Publicznego w Zespole Szkół Publicznych w Mostach na rok szkolny 2015/2016 2015-02-03 21:47
Oświadczenie rodzica o zatrudnieniu 2015-02-03 20:10
Regulamin Funduszu Zdrowotnego 2017-04-22 17:55
Szkolna instrukcja przygotowania i organizacji sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego 2012-02-10 17:16
2009/10 2010-11-25 17:53
SU Szkoła Podstawowa - KATALOG -
SSO Szkoła Podstawowa - KATALOG -
Umowa użyczenia 2018-04-29 18:32
Zarządzenie dyrektora w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych 2018-04-29 18:31
2018-03-08 20:44
2018-03-06 18:45
Ogłoszenie - rocznik 2011 2018-02-28 15:11
Ogłoszenie - rocznik 2012 2018-03-08 20:45
Karta zgloszenia dziecka do PP w Mostach na okres wakacji 2017-05-23 14:05
Wakacje 2017 rekrutacja, ogłoszenie 2017-05-23 14:04
Wniosek - rezygnacja z dożywiania 2017-04-22 18:28
Wniosek - zmiana w dożywianiu 2017-04-22 18:26
Wniosek - dożywianie w szkole 2017-04-22 18:24
Zgłoszenie dziecka do rejonowej szkoły podstawowej 2017-04-22 18:17
Oświadczenie o miejscu zamieszkania 2017-04-22 18:15
Ogłoszenie rocznik 2011 2017-04-22 18:12
Ogłoszenie rocznik 2010 2017-04-22 18:08
Oświadczenie o wychowaniu samotnie 2017-04-12 08:45
Oświadczenie o zatrudnieniu 2017-04-12 08:45
Oświadczenie o wychowaniu w rodzinie wielodzietnej 2017-04-12 08:43
Oświadczenia - KATALOG -
Warunki korzystania z darmowych podręczników 2017-01-23 20:27
Umowa - podręczniki 2017-01-23 20:26
Wniosek do Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Mostach o przyznanie zapomogi z funduszu zdrowotnego 2017-01-23 20:17
Plan pracy szkoły na rok szkolny 2016/17 2016-11-09 12:30
Zgłoszenie kandydata do obwodowego Gimnazjum w Zespole Szkól Publicznych w Mostach 2016-04-26 19:32
Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Mostach kandydata spoza obwodu na rok szkolny 2016/2017 2016-04-26 19:30
Uchwała Rady Miejskiej w Goleniowie w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum 2016-04-26 19:29
Podstawa prawna rekrutacji do gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017 2016-04-26 19:27
Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych gimnazjów na rok szkolny 2016/2017 2016-04-26 19:25
Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej rejonowej szkoły podstawowej 2016-02-22 16:50
Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej dla kandydatów spoza obwodu 2016-02-22 16:49
Oświadczenie o dochodach 2016-02-20 11:14
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016 2016-02-20 11:13
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola 2016-02-20 11:01
Oświadczenie o zatrudnieniu 2016-02-20 11:00
Oświadczenie o zameldowaniu i płaceniu podatku od osób fizycznych 2016-02-20 10:59
Oświadczenie o rodzinie wielodzietnej 2016-02-20 10:57
Oświadczenie o dochodach 2016-02-22 16:40
Oświaczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 2016-02-20 10:55
Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym 2016-02-20 10:52
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 2016-02-20 10:51
Regulamin pracy w ZSP Mosty - KATALOG -
Regulamin pracy w ZSP Mosty - KATALOG -
Program wychowawczy szkoły na lata 2015/2020 2015-11-09 21:35
Plan pracy szkoły na rok szkolny 2015/16 2015-11-09 21:29
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na zakup i dostawę warzyw i owoców 2015-03-17 18:06
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na zakup i dostawę artykułów sypkich 2015-03-17 18:00
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na zakup i dostawę mięsa i wyrobów wędliniarskich 2015-03-17 17:52
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na zakup i dostawę artykułów nabiałowych 2015-03-17 17:44
OGŁOSZENIE DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W MOSTACH W SPRAWIE TERMINÓW REKRUTACJI DO GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 2015-02-24 10:27
Terminarz rekrutacji do Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2015/16 2015-02-10 14:30
Terminarz rekrutacji do Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2015/16 2015-02-10 13:57
2015-02-10 13:52
Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego rekrutacja na rok 2015/16 2015-02-03 21:18
Potwierdzenie zgłoszenia dziecka do Przedszkola Publicznego 2015-02-03 20:09
Plan pracy szkoły na rok szkolny 2014/15 2015-11-09 21:30
Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Publicznych w Mostach 2014-10-23 21:12
Zapytanie ofertowe 2014-05-05 05:32
KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W MOSTACH 2014-04-16 09:46
PLAN POPRAWY EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W ROKU SZKOLNYM 2013/14 2014-02-12 07:55
2014-02-12 07:52
13/14 2014-02-11 12:39
PLAN PRACY SZKOŁY 2013-2014 2014-02-11 11:39
2014-04-16 09:12
REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2013-10-29 09:33
REGULAMIN UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W MOSTACH - KATALOG -
REGULAMIN UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W MOSTACH Podstawowym zadaniem ucznia jest pilna i systematyczna nauka oraz wytrwała praca nad własnym rozwojem, w celu jak najszybszego przygotowania się do życia w społeczeństwie. Uczeń ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin stanowi rodzaj kontraktu regulującego zasady dobrego współżycia w szkole i obowiązujące całą społeczność szkolną. Podstawy prawne: a) Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z póź. zm. b) Statut Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Mostach c) Konwencja Praw Dziecka d) Szkolny System Oceniania 1. W czasie pobytu w szkole uczeń: a) pozostawia wierzchnie okrycie w szatni, zmienia obuwie, b) utrzymuje porządek w szatni c) uczestniczy w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych zgodnie z ustalonym planem lekcji lub zastępstw, d) punktualnie przychodzi na lekcje; spóźnienie powyżej 15 minut traktowane jest jako nieobecność, e) czeka na nauczyciela przed klasą i razem z nim wchodzi na lekcje, f) nie wychodzi z sali lekcyjnej bez zgody nauczyciela, g) przestrzega umów przedmiotowych, h) posiada potrzebne podręczniki i przybory szkolne i) prowadzi zeszyt zgodnie z wymogami nauczyciela, j) skupia uwagę na temacie lekcji, k) zgłasza chęć zabrania głosu podnosząc rękę, l) zachowuje się kulturalnie, okazuje szacunek nauczycielowi i rówieśnikom, m) zajmuje wyznaczone przez nauczyciela miejsce w klasie, n) szanuje minie szkoły, o) podporządkowuje się poleceniom nauczycieli, dyrekcji szkoły i pozostałych pracowników, p) wykonuje zadania domowe w formie pisemnej i ustnej, q) usprawiedliwia nieobecności w szkole bezpośrednio po zakończeniu absencji (do 7 dni po powrocie do szkoły ? na najbliższej lekcji wychowawczej), r) uważnie słucha osoby mówiącej, nie przerywa jej i nie krytykuje, s) przynosi codziennie zeszyt kontaktów z rodzicami (opiekunami), t) nie używa telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie zajęć edukacyjnych oraz imprez i uroczystości szkolnych. Nie wykonuje zdjęć i nie nagrywa innych osób bez ich zgody przy użyciu telefonu bądź innych urządzeń elektronicznych, u) nie wykonuje zdjęć pracownikom szkoły i rówieśnikom bez ich zgody, v) nie filmuje ich, nie nagrywa rozmów, w) nie upowszechnia wyżej wymienionych materiałów, na przykład w Internecie, w miejscach publicznych, x) nie opuszcza terenu szkoły bez zgody wychowawcy, pedagoga lub dyrektora, y) w stołówce szkolnej spokojnie czeka na lekcje, a posiłki spożywa kulturalnie. 2. W relacjach międzyludzkich a) stosuje zwroty grzecznościowe, b) wita się i żegna z pracownikami i rówieśnikami, c) przeciwstawia się agresji i przemocy wobec innych, d) nie sięga po cudzą własność, e) szanuje mienie prywatne osób dorosłych i rówieśników, f) okazuje szacunek wszystkim członkom społeczności szkolnej, g) nie używa wulgarnych słów i gestów, h) jest tolerancyjny, i) nie wyśmiewa się z nikogo, nie rysuje niczyich karykatur, j) kulturalnie rozwiązuje konflikty, nie wymierza samodzielnie kary, k) nie krzywdzi nikogo pomówieniami, oszczerstwami, l) nie stosuje przemocy fizycznej i psychicznej, m) pomaga innym. 3. W czasie uroczystości szkolnych, tj. rozpoczęcia, zakończenia roku szkolnego, rocznic, świąt państwowych oraz innych nieprzewidzianych sytuacjach: a) ubrany jest w strój galowy, który składa się z białej bluzki (koszuli), ciemnej spódnicy (spodni), b) zachowuje ciszę, c) okazuje szacunek symbolom narodowym, sztandarowi szkoły, d) ustawia się w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela, e) opuszcza pomieszczenie zgodnie z podanym komunikatem. 4. Podczas wyjazdów szkolnych: a) bezwzględnie podporządkowuje się poleceniom opiekunów, b) nie oddala się od grupy bez ich zgody, c) w miejscach publicznych zachowuje się kulturalnie, d) przestrzega zasad bezpieczeństwa obowiązujących w środkach komunikacji, e) dba o dobre imię szkoły. 5. Wygląd ucznia: a) uczeń przychodzi do szkoły ubrany schludnie i czysto, strój jego winien być zgodny z ogólnie przyjętymi normami obowiązującymi w miejscach publicznych tzn. bluzka, koszula, spódnica, sukienka o odpowiedniej długości zasłaniająca brzuch, pośladki, dekolt, b) przestrzeganie zasad higieny osobistej, c) nie propaguje emblematów negatywnych ideologii, d) nie farbuje włosów, nie maluje paznokci, nie stosuje makijażu. 6. Zdrowie i bezpieczeństwo ucznia: a) dba o zdrowie swoje i otaczających go ludzi, b) nie przynosi do szkoły przedmiotów zagrażających zdrowiu i życiu innych (broń, gaz, noże, materiały wybuchowe i żrące, zabawki laserowe itp.), c) nie przynosi i nie używa w szkole i poza nią papierosów, alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających, d) nie organizuje i nie uczestniczy w zabawach zagrażających życiu i zdrowiu, e) nie demoralizuje innych, f) w przypadku wystąpienia zagrożenia na terenie szkoły ma obowiązek poinformować o tym fakcie osoby dorosłe, g) przestrzega przepisów ruchu drogowego. Zgodnie ze Statutem Szkoły w regulaminie przewidziane są następujące nagrody i kary w przypadku przestrzegania i naruszania powyższych ustaleń: I. Nagrody stosowane w szkole: ? wyróżnienie udzielone przez wychowawcę klasy lub dyrektora szkoły na forum klasy lub szkoły, ? świadectwo z wyróżnieniem ? dyplom ucznia i listy gratulacyjne dla rodziców na zakończenie roku szkolnego, ? nagrody rzeczowe i książkowe. II. Ustala się następujące rodzaje kar: ? upomnienie wychowawcy wobec klasy, ? upomnienie udzielone przez dyrektora szkoły, ? nagana wychowawcy klasy, ? nagana dyrektora szkoły, ? wezwanie rodziców (prawnych opiekunów) do osobistego stawienia się w szkole, ? zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych, ? publiczne przeproszenie osoby, której godność została naruszona, ? przeniesienie ucznia do równoległego oddziału tej szkoły, ? przeniesienie ucznia do innej szkoły. III. Od nałożenia kary uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) może odwołać się do dyrektora szkoły w ciągu 7 dni od jej nałożenia w formie pisemnej. Dyrektor w porozumieniu z powołaną spośród członków Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego komisją rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni i postanawia: ? oddalić odwołanie, ? zdjąć karę, ? znieść warunkowo wykonywanie kary. IV. Dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z Wnioskiem o przeniesienie niepełnoletniego ucznia do innej szkoły, gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na jego postawę. O przeniesieniu ucznia do innej szkoły wnioskuję się, gdy dopuścił się jednego z następujących uchybień: ? notorycznie łamie przepisy regulaminu szkolnego, ? demoralizuje i deprawuje innych uczniów, ? zachowuje się agresywnie, zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych, ? dopuszcza się czynów łamiących prawo, ? opuścił bez usprawiedliwienia co najmniej 150 godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ? uchybił godności nauczycieli bądź innych pracowników szkoły. V. Uczeń który ukończył 18 lat i zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. nie podlega obowiązkowi szkolnemu, może zostać na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej skreślony z listy uczniów z końcem roku szkolnego, jeżeli: ? nie otrzymał promocji do następnej klasy, ? nie otrzymał świadectwa ukończenia szkoły. VI. Uchwałą Rady Pedagogicznej uczeń, który ukończył 18 lat może zostać skreślony z listy uczniów w trakcie roku szkolnego, jeżeli dopuszcza się jednego z następujących uchybień: ? notorycznie łamie przepisy regulaminu szkolnego, ? demoralizuje i deprawuje społeczność uczniowską, ? opuścił bez usprawiedliwienia co najmniej 35 godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ? uchybiła godności nauczycieli lub pracowników szkoły, ? popadł w konflikt z prawem (jego wina została udowodniona). VII. Skreślenie ucznia pełnoletniego z listy uczniów następuje wówczas, gdy zastosowano wobec niego przewidziane w statucie szkoły kary, a podjęte przez wychowawcę, pedagoga i dyrekcję szkoły różnorodne działania wychowawcze nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. VIII. W trybie natychmiastowym podlega skreśleniu uczeń, który zagroził życiu i zdrowiu innych. IX. Uczeń przeniesiony bądź skreślony z listy uczniów ma prawo odwołać się do Kuratora Oświaty w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji o skreśleniu. - KATALOG -
REGULAMIN UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM - KATALOG -
2013-08-22 10:48
Regulamin przyznawania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli 2013-04-17 11:48
2012/13 2013-04-11 18:33
2012/13 2013-04-11 18:31
2012/13 2013-04-15 09:40
Wniosek o przyznanie zapomogi 2017-04-22 17:56
oświadczenie o ilości członków rodziny 2012-12-02 16:18
wniosek o przyznanie zapomogi/świadczenia 2012-12-02 16:17
2012/13 2012-10-23 19:29
2011/12 2011-12-20 17:29
2011/12 2011-10-27 11:05
2011/12 2011-10-26 13:33
2011/12 2011-10-26 13:30
2011/12 2011-10-26 13:29
2011/12 2011-10-26 13:26
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla ZSP 2011-06-15 18:33
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla przedszkola 2011-06-15 18:30
Regulamin SU Gimnazjum 2010-11-30 09:46
Regulamin SU Szkoły Podstawowej 2010-11-30 09:46
2010/11 2010-11-30 09:07
2010/11 2010-11-25 17:59
2009/10 2010-11-25 17:57
2009/10 2010-11-25 17:56
2010-11-16 08:46
Program wychowawczy szkoły na lata 2010/2015 2015-11-09 21:35
Regulamin SU Gimnazjum 2010-05-13 21:12
Regulamin SU Szkoły Podstawowej 2010-05-13 21:12
2009/10 2010-11-25 18:00
2010-01-11 15:27
2010-01-11 15:24
2010-01-04 15:36
2010-01-04 15:35
2009-12-30 13:27
SU Gimnazjum - KATALOG -
Kryteria punktowego systemu oceniania 2009-12-25 16:14
SSO Gimnazjum 2011-01-31 11:53
SSO SP 2011-02-04 09:28