herb BIP - Zespół Szkół Publicznych im. Lotników Polskich

www.zspmosty.pl

Mapa biuletynu


ZSP Mosty
|___Dane teleadresowe
|___Struktura organizacyjna
|___Numery telefonów
|___Godziny pracy
|___Status prawny
|___Statut
|___Regulaminy
      |___Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Publicznych w Mostach
      |___Regulaminy dotyczące zarządzania jednostką
            |___Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego
            |___Regulamin pracy w ZSP Mosty
      |___Regulamin przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli Zespołu Szkół Publicznych w Mostach
      |___Warunki korzystania z darmowych podręczników
|___Pracownicy
|___Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
      |___Fundusz Socjalny
      |___Fundusz Zdrowotny
|___Majątek
|___Opis bazy
Informacje
|___Procedury bezpieczeństwa
|___Wykaz podręczników w roku szkolnym 2017/2018
|___Organy ZSP
|___Zasięg terytorialny
|___Koncepcja pracy szkoły
      |___Program wychowawczy szkoły
      |___Plany pracy szkoły
      |___Programy profilaktyczne
      |___Plany nadzoru pedagogicznego
      |___Szkolny system oceniania
            |___SSO Gimnazjum
            |___SSO Szkoła Podstawowa
      |___Program poprawy efektów kształcenia w gimnazjum 2008/09-2009/10
      |___PLAN POPRAWY EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W ROKU SZKOLNYM 2013/14
|___Zasady rekrutacji do Przedszkola
      |___Zasady rekrutacji do Przedszkola 2018/2019
      |___Zasady rekrutacji do Przedszkola 2017/2018
            |___Oświadczenia
      |___Zasady rekrutacji do Przedszkola 2016/2017
      |___Zasady rekrutacji do Przedszkola 2015/2016
      |___Zasady rekrutacji do Przedszkola 2014/2015
|___Koncepcja pracy Przedszkola
      |___KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA
      |___Plany pracy
      |___Plany nadzoru pedagogicznego
|___Zasady rekrutacji do Szkoły Podstawowej
      |___Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Mostach roku szkolnym 2018/2019
      |___Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Mostach w roku szkolnym 2017/2018
      |___Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Mostach w roku szkolnym 2016/2017
      |___Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Mostach w roku szkolnym 2015/2016
|___Zasady rekrutacji do Gimnazjum
      |___Zasady rekrutacji do Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Mostach w roku szkolnym 2016-17
      |___Zasady rekrutacji do Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Mostach w roku szkolnym 2015-16
|___Plan lekcji
|___Monografia szkoły
|___Skargi i wnioski
Ogłoszenia
|___
|___Zarzadzenia dyrektora
      |___Zarządzenie Dyrektora w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych
      |___Zarządzenie w sprawie opłat w SP
|___Komunikaty
|___Zamówienia publiczne
|___Zamówienia z art. 4 pkt 8 ustawy
      |___Zakup warzyw i owoców
      |___Zakup artykułów sypkich
      |___Zakup mięsa i wyrobów wędliniarskich
      |___Zakup nabiału
      |___OBÓZ SZKOLENIOWY
|___Konkursy